Domov

DSS Veľký Meder pre dospelých bol zriadený rekonštrukciou bývalého kaštieľa. Nachádza sa v osade Ižop – patriacej k mestu     Veľký Meder – v tichom prostredí. Do domova sú rôznych príčin umiestnený klienti – staršie ako 26 ročný, mobilní aj imobilní . Skladba izieb je nasledovný : 4 trojposteľové, a ostatné sú šesťposteľové. Poskytujeme sociálnu službu – stravovanie, ubytovanie a zaopatrenie , zdravotnícky personál sa stará o zdravie klientov. 

 

Názov organizácie : DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi

Sídlo : Ižop-Pusta 1936/1

Spôsob hospodárenia : rozpočtová organizácia TTSK

Dátum zriadenia : 01.07.2002

Zriadené na dobu : neurčitú

Štatutárny orgán : riaditeľ

IČO : 00596507

Kapacita domova : 43 osôb

Počet klientov : 43 osôb

Cieľová skupina : dospelí muži odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie